La lluita constant de mantenir visible el teu negoci immobiliari a la web es fa cada vegada més difícil. Les noves tendències que sorgeixen en el màrqueting digital, els canvis de context a nivell mundial repercuteixen en el comportament dels usuaris i les innovacions tecnològiques que neixen per canviar la […]

Continus reading  

El negoci immobiliari és molt lucratiu i ple d’oportunitats. El seu principal punt fort és que compta amb un mercat sòlid, difícil d’esfonsar-se; això es reflecteix en estadístiques com les quals recullen institucions com el Consell Nacional de Notariat, les quals revelen que per a gener de 2018 es van realitzar […]

Continus reading  

La millor forma d’arribar al públic es coneixent-ho, i quina millor manera de fer-ho que acudint als leads. Aquesta tècnica és ideal per a la web immobiliària que busca conèixer què volen els seus clients, amb la finalitat de generar propostes i continguts que els atreguin, i aquests els retribueixin amb […]

Continus reading  

Un mínim de 24.000 euros és el que es necessita per adquirir un habitatge acabat a la ciutat de Madrid. Això demostra que el mes de gener de 2018 va ser fructífer per al mercat immobiliari espanyol. I és que, en relació amb el mateix mes de l’any 2017, els […]

Continus reading  

A Espanya, el lloguer d’habitatges turístics s’ha convertit en una activitat en creixement en els últims temps. Amb cada vegada més freqüència els propietaris decideixen que aquesta és la millor opció per arrendar les seves residències, la qual cosa ha produït un augment de l’oferta en aquest mercat. Com a […]

Continus reading  

S’estima que a Espanya ocorren més de 5 milions de sinistres en residències cada any, generant, en total, un aproximat d’uns 1.250 milions d’euros en despeses de reparació. Un 20% d’aquests, tenen lloc en propietats llogades, la qual cosa és un percentatge bastant lògic ja que, de fet, més del […]

Continus reading  

Segons les dades extretes pel simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el primer mes de l’any ha portat un descens de 11,5 euros en l’import del rebut d’electricitat, en relació amb el mes de gener de l’any anterior. Això és 14,2% menys pel que fa […]

Continus reading