Renovar-se o morir. Una de les frases que millor pot definir el nostre panorama actual. Com a agents immobiliaris estem obligats a adaptar-nos als imperatius de cada època. El fet que els clients siguin més exigents en l’actualitat és una realitat. Això ens impulsa a incrementar les prestacions que podem […]

Continus reading  

Que Barcelona és una de les ciutats més visitades, és alguna cosa que no estranya a ningú. Tampoc que sigui una de les més desitjades per a establir-se i viure, atès que compten amb un gran nombre de prestacions que poden resultar molt atractives per a qualsevol persona. Tot això […]

Continus reading  

Sabem que els estrangers es troben fortament atrets per la nostra terra. La nostra extensa i variada cultura, el nostre clima i la nostra gastronomia, són alguns dels factors que fan que s’enamorin del territori i desitgin viure aquí. Com bé sabràs, Barcelona és un de les destinacions predilectes. Per […]

Continus reading  

Una de les qüestions que més controvèrsia ha generat en els últims anys, ha estat la relativa als impagaments del lloguer. Després d’un temps en el qual vam estar sent bombardejats amb contínues notícies de desnonaments per aquesta qüestió, sembla que les coses es van normalitzant i existeixen menys problemàtiques […]

Continus reading  

Generalment, en el nostre dia a dia, ens trobem molt orientats a controlar les nostres xifres i determinar si anem per damunt o per sota de les nostres expectatives. Això provoca una considerable tensió, que pot arribar a afectar el nostre rendiment professional en emergir actituds que poden resultar negatives […]

Continus reading  

Les problemàtiques per a accedir a la compra d’un habitatge nou, han propiciat l’aparició de noves estratègies que facilitin aquest objectiu. Ens referim a les cooperatives d’habitatges, un projecte que va captant cada vegada més adeptes i es va estenent per tot el nostre territori. Tenint en compte l’important efecte […]

Continus reading  

A Apialia, sabem que el luxe és alguna cosa que no passa de moda. El tipus de propietats que es poden integrar dins d’aquesta categoria són molt selectes i evidentment van encaminades a satisfer les necessitats dels propietaris més exigents que podem trobar. Aquest mercat és realment atractiu. Raó per la […]

Continus reading  

Una vegada més, a Apialia, centrarem el nostre interès a comentar-te els aspectes fonamentals que considerem que has de saber quant a les lleis que regulen el lloguer de propietats. En els últims mesos i abans que acabés 2018, hem assistit a continus canvis en aquest sentit. Aspecte que justifica […]

Continus reading  

Una vez más, desde Apialia, vamos a centrar nuestro interés en comentarte los aspectos fundamentales que consideramos que debes saber en lo relativo a las leyes que regulan el alquiler de propiedades. En los últimos meses y antes de que terminara 2018, hemos asistido a continuos cambios en este sentido. […]

Continus reading