Els estrangers confien i inverteixen en el nostre territori

El fet que els estrangers vegin el nostre territori com un lloc on poder realitzar una inversió, no és una cosa sorprenent. Portem un parell de dècades observant com les nostres localitats van rebent més turistes estrangers i com molts d’ells, acaben establint-se definitivament aquí. El clima, la gastronomia, la nostra cultura i el fet que els sous dels quals disposen són molts més elevats als existents aquí, faciliten considerablement aquesta situació.

Malgrat tot l’exposat, en els últims anys, assistim a un increment en les inversions que rebem des de l’estranger. Concretament, en 2018, segons les dades exposat pro SavillsAguirre Newman, la inversió directa realitzada va aconseguir els 7.300 milions d’euros. Això suposa un 23% d’increment sobre les dades del 2017.

Quant als principals països que inverteixen a Espanya, el 57% de la inversió procedeix dels Estats Units i Europa. En aquest últim cas, els països que més inverteixen aquí són Alemanya, Regne Unit i França. De fet, suposa fins al 73% de les inversions que es realitzen des dels països de la Comunitat Europea.

Pel que fa a la distribució de la inversió en el mercat, destaca el fet que  1.300 milions han anat destinats al sector logístic. Igualment, el mercat de les oficines per a empreses ha augmentat considerablement la seva demanda, la qual cosa és un bon indici dels moviments que s’estan generant en el mercat en general.

Els motius perquè s’estiguin donant aquestes condicions són múltiples. D’una banda, destaquem l’important efecte que les socimis estan tenint al país. Així mateix, el mercat immobiliari ha incrementat el seu moviment i això provoca que l’interès dels inversors hagi crescut considerablement. De manera que s’estan incrementant també les compres d’immobles destinats a l’ús residencial.

Apialia considerem fonamental que tinguis coneixements d’aquest tipus de gestions, ja que et permet conèixer més a fons el funcionament del nostre sector.

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *