Els defectes d’estabilitat i seguretat estructural de l’edifici: què són i què fer si es detecten

Quan qualsevol client adquireix un habitatge, no ens parem a pensar que pugui existir alguna problemàtica que pugui afectar-lo. Considerem que la nostra tasca s’ha completat i ens centrem en continuar buscant la propietat perfecte per a altres clients que hem d’atendre.

No obstant això, a Apialia sabem que, a vegades, les situacions poden canviar, i per això hem d’estar ben preparats per a oferir una informació veraç que faciliti la resolució dels problemes que es puguin presentar. En aquest cas ens centrarem en conèixer els errors que afecten més a qualsevol construcció. Ens referim als defectes en l’estabilitat i seguretat de l’edifici.

Com ja suposaràs, la importància dels mateixos resideix que comprometran a la resistència i estabilitat que presenta l’edificació. Els motius poden ser tres: per problemes en la fonamentació, en els murs de càrrega o en altres elements de caràcter estructural. En el cas que es detectin, s’ha de notificar immediatament tant a l’arquitecte d’obra com a l’aparellador que l’ha executat. Atesa la gravetat que presenten, és molt probable que s’hagin d’assessorar amb algun advocat i realitzar un peritatge de l’habitatge per a conèixer l’abast dels defectes. D’aquesta manera, es podrà executar una reclamació per via judicial que permeti esmenar els danys que s’han causat.

En el cas d’aquest tipus de danys, el termini de la garantia és de deu anys. Has de saber que aquest termini s’inicia una vegada que s’ha subscrit l’acta de recepció o aquesta s’ha produït de manera tàcita. Si s’ha traspassat aquest temps o s’ha adquirit després d’aquest lapse perquè pertany a una entitat financera que les comprés a una constructora que hagi desaparegut o hagués entrat en concurs de creditors, la reclamació no podrà executar-se.
En qualsevol cas, el millor consell que podeu aportar-li a qualsevol client que exposi aquest tipus de problemàtiques, és que recorri a l’assessorament d’un advocat, atès que és el professional més adequat per a guiar-los en aquest incòmode procés.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *