Saps reconèixer el perfil que té el teu comprador?

Cada client és un món. No existeix una forma determinada per a relacionar-te amb ell i arribar a satisfer plenament totes les seves necessitats. A poc a poc, a mesura que passen els anys, la teva perícia s’incrementa i aconsegueixes reconèixer més fàcilment quina cerca i com has de proporcionar-li. Aquests factors, que subjeuen al procés comercial que establireu, resulten de vital importància, atès que poden facilitar-te enormement el desenvolupament de la teva tasca. Per aquest motiu, des de Apialia, ens centrarem en perfilar algunes de les característiques més definitòries de les persones que busquen adquirir un immoble.

En primer lloc, pots trobar-te amb persones que, per primera vegada, compraran un habitatge. Tenint en compte el canvi social que hem experimentat, on els joves han anat accedint més tardanament al mercat laboral i han hagut de suportar unes condicions de treball més precàries, és probable que aquestes persones tinguin edats compreses entre els 35 i 40 anys. Generalment, seran parelles joves que busquen crear una primera llar estable. Per tant, qüestions com l’espai, les comunicacions i l’accés a altres serveis, seran àmpliament valorats per ells.
En segon lloc, és habitual que et reclamin la cerca d’alguna propietat que tindrà com a objectiu convertir-se en un segon habitatge. Aquí el ventall de possibilitats és molt més ampli, atès que poden tractar-se de persona que desitgin un immoble per a passar temporades vacacionals, per a utilitzar-lo com a seu on residir durant trasllats laborals o que el plantegin com una inversió per a, posteriorment, rentarlo.

En tercer lloc, existeix la possibilitat que la persona que sol·licita els teus serveis ho faci de manera doble. Ens referim a aquells que desitgen vendre una propietat i, paral·lelament, comprar una altra diferent. Generalment això es produeix perquè la propietat en venda no s’adapta a les necessitats que presenta. Raó per la qual tindrà molt definit què necessita i li urgirà que tancaments la compravenda en el menor temps possible.
Com pots comprovar, cada tipus requerirà un abordatge totalment diferent. Per tant, para’t a escoltar i analitza quin perfil tens davant.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *