Acostant-nos al món dels crèdits hipotecaris

Portes bastant temps estalviant i has decidit que és el moment d’invertir en la compra d’una llar. No obstant això, aquesta situació et fa bastant por, atès que no tens cap mena d’experiència en el sector i no saps a què t’hauràs d’enfrontar. No has d’angoixar-te. En APIALIA, sabem l’important que resulta comptar amb informació per a poder afrontar les situacions més tranquil·lament. Per aquest motiu, et donarem unes nocions bàsiques sobre els crèdits hipotecaris. D’aquesta manera, quan et dirigeixis a la teva entitat bancària per a sol·licitar un, podràs seleccionar-ho amb més eficàcia.
Actualment, existeixen tres tipus de crèdits, que es troben basats en el tipus d’interès que se’ls pot imputar. Amb base a aquest criteri, es denominen d’interès fix, variable i mixt. Els primers reben el seu nom per mantenir una quota del mateix import fins a la terminació. Aquesta característica resulta ideal quan volem abonar la nostra compra en un termini inferior als quinze anys, atès que podrem estimar, perfectament, la despesa que haurem d’assumir mes a mes. El funcionament seria com pagar un lloguer.
En el cas de les hipoteques variables, la quota a abonar sofrirà oscil·lacions. Aquestes vindran determinades per les pujades o baixades que experimenti el valor de l’Euribor. Lògicament, aquest és el gran problema que porta associat aquest tipus de crèdits, fonamentalment, quan suposa un increment en la nostra quota que no podem controlar. L’avantatge és que podem abonar el nostre crèdit en una quantitat de temps bastant superior, arribant-se al límit de 40 anys. De manera que la quota, inicialment, seria més baixa que en el cas anterior.
Finalment, tindríem la possibilitat de seleccionar les de tipus mixt. El seu funcionament assumeix característiques de les dos anteriors. Concretament, en els primers anys, s’estipula una quota fixa i, després del temps determinat, passa a trobar-se influenciada per l’Euribor.
No has d’oblidar que, sigui com sigui la teva elecció, tots els préstecs van acompanyats d’un conjunt de comissions que hauràs d’abonar. Concretament ens referim a les d’obertura i tramitació. Tan sols serà necessari que sol·licitis informació al teu assessor bancari.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *