Incrementa la teva cartera de clients gràcies al servei de relocation

Renovar-se o morir. Una de les frases que millor pot definir el nostre panorama actual. Com a agents immobiliaris estem obligats a adaptar-nos als imperatius de cada època. El fet que els clients siguin més exigents en l’actualitat és una realitat. Això ens impulsa a incrementar les prestacions que podem oferir i incloure noves alternatives que satisfacin les seves necessitats. Dins d’aquest context neix els nous serveis de relocation.
Amb aquest nom ens referim a les facilitats que podem oferir, fonamentalment, a persones que es traslladen a viure a altres països i requereixen ajuda perquè aquest trànsit sigui menys complex. Gràcies als suports que li aportem, comptaran amb la tranquil·litat de saber que tot funcionarà correctament i que només deuran acostumés a les característiques pròpies del país que els acull.

Dins del conjunt de serveis que això pot incloure, de manera individual o conjunta, destaquen:
1. Procés d’ubicació i adaptació a la nova ciutat. Se li pot oferir dades concretes que siguin d’interès, tals com serveis, mitjans de transports, etc.
2. Segons les necessitats concretes del client, es buscarà un immoble en règim de lloguer o en venda.
3. En el cas que el trasllat sigui immediat i no s’hagi trobat un immoble que reuneixi les característiques desitjades, es buscarà un allotjament temporal.
4. Es realitzarà un assessorament tant en la compra com en el lloguer de l’immoble i es gestionarà tots els tràmits administratius vinculats a aquests. Així mateix, s’actuarà d’intermediari en els processos de negociació.
5. Es gestionarà l’alta dels subministraments necessaris per a viure, tals com gas, llum o telefonia.
6. Si així ho precisessin, es realitzarà la gestió del trasllat de les seves pertinences.
7. Si es tracta d’un grup familiar amb fills en edat d’escolarització, se’ls buscaria centres pròxims on poder matricular-los i continuar amb els seus estudis.
8. Es gestionarà qualsevol necessitat específica que puguin presentar, com pot ser el cas de contractar a una mainadera que es faci càrrec dels seus fills.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *