Aposta pels clients estrangers per a millorar el teu negoci

Sabem que els estrangers es troben fortament atrets per la nostra terra. La nostra extensa i variada cultura, el nostre clima i la nostra gastronomia, són alguns dels factors que fan que s’enamorin del territori i desitgin viure aquí. Com bé sabràs, Barcelona és un de les destinacions predilectes. Per això, des de Apialia, volem recordar-te un element que pots potenciar en la teva immobiliària i que es troba centrat en aquest tipus de client. Ens referim a la Golden Visa.
Si no tens coneixement d’aquest concepte no has de preocupar-te, atès que t’exposarem resumidament en què consisteix. Amb aquest nom fem referència a un tipus de permís de residència que s’atorga a estrangers no membres de la Unció Europea i que permeten que resideixin en el territori durant un any. Per a comptar amb aquest visat, s’ha de complir algun dels tres supòsits marcats per la llei. D’una banda, podran sol·licitar-ho aquelles persones que realitzin una inversió en béns immobles de 500.000 euros lliures de càrrega. Per un altre, seran susceptibles de demanar-ho els que realitzin una inversió que sigui igual o superior a dos milions d’euros en deute públic, o bé d’un milió d’euros en participacions o accions d’empreses espanyoles. Finalment, ens trobem amb aquells que vagin a implantar algun projecte empresarial que sigui d’interès general i que suposi la creació de llocs de treballs, aportacions per a la ciència o la tecnologia o tingui un clar impacte socioeconòmic.
A més, les persones sol·licitants tenen la possibilitat de portar amb si a la seva parella, fills o família. Pel que poden mantenir el seu nucli familiar intacte i, passat l’any de durada, fins i tot plantejar-se sol·licitar l’autorització de residència que tindria una validesa de dos anys. Com pots veure, l’especialitzar-te en aquest tipus de clients pot ser una gran opció comercial. Tan sols has de conèixer en profunditat els tràmits que han de realitzar per a assessorar-los i ajudar-los en la cerca dels béns immobles que poden adquirir. Segur que veuràs com sol·liciten cada vegada més els teus serveis.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *