Què són les cooperatives d’habitatges?

Les problemàtiques per a accedir a la compra d’un habitatge nou, han propiciat l’aparició de noves estratègies que facilitin aquest objectiu. Ens referim a les cooperatives d’habitatges, un projecte que va captant cada vegada més adeptes i es va estenent per tot el nostre territori. Tenint en compte l’important efecte que això té en el nostre sector, des d’Apialia, considerem molt important que coneguis bé com es gestionen.

Per a començar, has de saber que són entitats sense ànim de lucre. Es formen gràcies a la reunió d’un grup de persones que té un objectiu en comú: posseir un habitatge. Raó per la qual conjuminen esforços per a poder accedir a un immoble amb les millors qualitats, però sense haver de pagar sobrecostos innecessaris. Pel que poden comprar un habitatge a un preu menor del qual haurien de pagar en el mercat, fonamentalment, perquè s’elimina la quantitat que aniria destinada a la promotora.
La cooperativa pot dedicar-se bé a construir immobles nous, bé a rehabilitar aquells que estiguin antics. Les persones implicades en aquest procés seran els futurs propietaris dels immobles i tots aquells professionals que siguin necessaris contractar per a realitzar el projecte. També, pot trobar-se tot centralitzat, sent una única entitat la que gestioni la venda del solar, el desenvolupament del projecte, el finançament i tots els tramitis que siguin necessaris. En aquest cas, generalment, el model que segueixen no va buscant només el crear habitatges a un preu just, més aviat la finalitat és construir-les per a terceres persones i aconseguir un benefici.

Qualsevol cooperativa, ha de regir-se per les normatives pròpies de la Comunitat Autònoma on es trobi. Perquè gaudeixin de la validesa jurídica necessària, els socis amb els quals compte han de ser igual o superior al 50% dels habitatges que es vagin a construir. A més, has de saber que tots tindran els mateixos drets i obligacions i podran deixar el projecte i recuperar la inversió que s’hagi realitzat una vegada que aconsegueixin una altra persona que els substitueixi.
Així mateix, has de saber que l’Ajuntament de Barcelona, porta anys llançant les coviviendas, que són propietats del consistori cedides a canvi d’un preu inferior al del mercat.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *