Renova els teus coneixements sobre la llei del lloguer

Una vegada més, a Apialia, centrarem el nostre interès a comentar-te els aspectes fonamentals que considerem que has de saber quant a les lleis que regulen el lloguer de propietats. En els últims mesos i abans que acabés 2018, hem assistit a continus canvis en aquest sentit. Aspecte que justifica que puguem confondre la normativa vigent en aquests moments. Tal circumstància pot afectar el bon desenvolupament de la teva tasca, podent aportar-los als teus clients informacions errònies. Raó per la qual resulta de vital importància que estiguis al dia en aquesta matèria.

Com bé sabràs, totes aquestes variacions procedeixen dels intents, inicialment infructuosos, d’aprovar un Reial decret que canviés la normativa existent. Aquest no va arribar a aprovar-se, mantenint-se vigents les mateixes regulacions que dataven de 2013. No obstant això, des del 5 de març, ha tornat a canviar la situació gràcies a l’aprovació d’un altre Reial decret en un dels últims Consells de Ministres que s’han celebrat durant aquesta legislatura.

Entre les mesures preses, destaca el fet que es torna a prolongar els terminis en els quals estaran vigents els contractes signats a partir de la data indicada. Quant a les pròrrogues obligatòries, has de saber que per a les persones físiques seran de 5 anys i de 7 per a les persones jurídiques. El màxim temps de vigència de la pròrroga tàcita serà de tres anys, sempre que, cap de les parts es manifesti en contra d’aquesta.

El màxim import que es pot sol·licitar en concepte de fiança, serà de tres vegades l’import de la mensualitat i això, només en el cas dels contractes de llarga durada. En la resta dels casos, seran de dos mesos.
Pel que fa a les pujades de la renda anual, està estarà determinada per la variació de l’IPC durant tot el període en el qual el contracte estigui vigent. Quan es desitgi anul·lar la voluntat de renovar el contracte, l’arrendador haurà d’avisar amb quatre mesos d’antelació i dues si és l’inquilí el que desisteix.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *