Recorda’ls que tenen opcions: el Pla Estatal d’habitatge

És probable que escoltis en el dia a dia les limitacions que alguns sectors de la població presenten per a accedir a adquirir un habitatge. És cert que, per als joves, la situació s’ha tornat bastant complexa, donat la precarietat dels sous que perceben i l’escassa estabilitat dels seus llocs de feina. No obstant això, això no evita que desitgin adquirir el nivell d’independència que necessiten, ja sigui gràcies a la compra d’una propietat o a l’accés a un lloguer que sigui rendible. Pel que, des d’Apialia, considerem important que coneguis totes aquelles ajudes existents en l’actualitat i recordar-los quines tenen.

Concretament ens centrarem en els menors de 35 anys, atès que l’any passat va ser el sector de la població més beneficiat pel Pla Estatal d’Habitatge que es trobarà en vigor fins a 2021. Pel que fa al lloguer d’habitatges, s’han estipulat algunes mesures que puguin facilitar-l’hi. De fet, es va estipular que podrien rebre una ajuda per a sufragar fins al 50% de l’import de la quota mensual. No obstant això, per a poder rebre aquesta compensació, s’ha de tenir un lloguer no superior a 600 euros i que els ingressos percebuts anualment no siguin superiors a 7.455,14 euros. En el cas de les persones que visquin a Barcelona o Madrid el lloguer pot arribar fins a 900 euros com a casos excepcionals.

Referent a l’adquisició d’habitatges només podran tenir accés aquells que no posseeixin cap habitatge ni gaudeixin de l’usdefruit. Els que desitgin comprar un  i aspirar a una de les ajudes, han de tenir en compte que aquesta ha de convertir-se en la seva residència habitual, havent de romandre almenys cinc anys en aquest. A més, han de saber que l’ajuda anirà destinada a sufragar l’entrada que s’ha d’abonar, podent percebre fins al 20% del preu sempre que no superi els 10.800 euros. Per tant, pot ser una opció atractiva per a alguns dels nostres clients. Així que no ho dubtis i ofereix-los tota la informació que necessiten.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *