Una vegada més, a Apialia, centrarem el nostre interès a comentar-te els aspectes fonamentals que considerem que has de saber quant a les lleis que regulen el lloguer de propietats. En els últims mesos i abans que acabés 2018, hem assistit a continus canvis en aquest sentit. Aspecte que justifica […]

Continus reading  

Una vez más, desde Apialia, vamos a centrar nuestro interés en comentarte los aspectos fundamentales que consideramos que debes saber en lo relativo a las leyes que regulan el alquiler de propiedades. En los últimos meses y antes de que terminara 2018, hemos asistido a continuos cambios en este sentido. […]

Continus reading  

Aquests mesos són especialment actius en el món immobiliari. De fet, el més habitual és que tots tinguem múltiples esdeveniments comercials per donar-nos a conèixer a clients i altres companys. No en poques ocasions, l’accelerat curs que prenen les nostres jornades laborals, fa que no atenguem als correus electrònics que […]

Continus reading  

És probable que escoltis en el dia a dia les limitacions que alguns sectors de la població presenten per a accedir a adquirir un habitatge. És cert que, per als joves, la situació s’ha tornat bastant complexa, donat la precarietat dels sous que perceben i l’escassa estabilitat dels seus llocs […]

Continus reading  

El fet que els estrangers vegin el nostre territori com un lloc on poder realitzar una inversió, no és una cosa sorprenent. Portem un parell de dècades observant com les nostres localitats van rebent més turistes estrangers i com molts d’ells, acaben establint-se definitivament aquí. El clima, la gastronomia, la […]

Continus reading