L’habitatge assequible: una de les prioritats de la ciutat de Barcelona

A finals del mes passat, es van formalitzar la proposta que l’Ajuntament de Barcelona va realitzar respecte al pilar europeu de drets socials. Aquest es materialitza en 20 principis, que pretenen aportar als ciutadans nous drets socials que resultin més efectius. A Apialia sabem que, aquests principis, s’estructuren en tres categories bàsiques, que inclouen la igualtat d’oportunitats i d’accés al mercat laboral, l’assoliment d’unes condicions de treball justes i la protecció i inclusió social. Aquestes mesures van ser acordades en 2017 en el Cim Social de Göteborg, amb la finalitat de crear una guia d’acció política que permetés aconseguir un mercat de treball i una protecció social en tot l’espai europeu que resultés el més equitatiu possible.

Pel que fa a Barcelona, s’ha seleccionat l’assistència a persones sense llar, l’habitatge i la renda bàsica com els elements que més ressalten dins dels seus principis. Ja s’han observat mesures, durant els últims anys, que anaven en aquesta direcció. Un clar exponent d’això és la reserva del 30% de les noves promocions immobiliàries que són destinades a habitatge social. Un altre exemple és el projecte B-Mincome que es va posar en marca en els barris de Ciutat Meridiana, Ballbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-la Pau i Besòs-Maresme. De manera que els seleccionats en el projecte, percebien ajudes econòmiques que podien destinar a cobrir les necessitats bàsiques i mantenir les condicions d’habitabilitat del seu habitatge.

Amb totes aquestes mesures, es pretén que la ciutat participi en la campanya Cities for All. De fet, els compromisos que ha adquirit en matèria d’habitatge suposen que s’invertirà 182,5 milions d’euros cada any per a millorar els habitatges assequibles. D’aquesta manera, es pretén incrementar l’estoc disponible incloent 5.337 habitatges més, de les quals 3.720 procediran de promoció directa, 750 del mercat privat i 867 de promoció delegada. A més, es pretén utilitzar el 80% dels habitatges per al règim de lloguer i el 20% restant per a propietat.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *