La derogació del Real-Decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer

El 22 de gener del present any assistim a l’últim capítol de la vertiginosa història que s’ha creat entorn de la situació de l’habitatge. Ens referim a les propostes de reformes urgents que es van proposar durant desembre de 2018 i la finalitat del qual era augmentar la durada dels lloguers entre altres mesures a adoptar.

No obstant això, els suports que ha trobat aquesta proposta han estat escassos. Raó per la qual el Congrés dels Diputats, la va acabar rebutjant amb 241 vots en contra, 1 vot d’abstenció i 103 a favor.
Les implicacions d’aquesta decisió són vàries. Per a començar, hem d’aclarir-vos que tots els contractes que se signessin a partir de la publicació del Reial decret, és a dir, del 19 de desembre d’ara endavant, continuaran gaudint de validesa. Pel que les diferències que es van incloure amb base a aquestes mesures, es mantindran tal com han acceptat les parts en el contracte.

No obstant això, cal tenir en compte que tots els contractes que es formulin a partir de la derogació, mantindran les característiques anteriors a aquest Decret. Això implica que la seva durada màxima torna a ser de tres anys. Les pròrrogues subjectes a tàcita reconducció es realitzaran anualment, en lloc de cada tres anys com s’havia proposat. L’inquilí serà qui hagi d’assumir les despeses immobiliàries relatives a la gestió realitzada i la formalització del contracte, en lloc del propietari. En última instància recordar que, les mesures respecte a la situació dels lloguers turístics, tornarà a trobar-se regulada per la LAU i les comunitats veïnals només podran prohibir-los en cas d’unanimitat.

Com podeu comprovar i percebem des de Apialia, resulta de vital importància que tingueu en consideració totes aquestes qüestions per a poder, tant aplicar-les en el treball diari com per a resoldre els dubtes que els clients i els seus inquilins puguin presentar. Cal tenir en compte que tots aquests moviments estan generant un gran desconcert en la població. Pel que cal aportar-los una dosi de calma, gràcies a la transferència d’informació.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *