Què és un personal shopper immobiliari?

En el nostre dia a dia, no parem de topar-nos amb nous termes per a designar competències, accions o funcions relatives al desenvolupament de la nostra tasca professional. Dins d’aquest marc, ens trobem amb la creació d’una nova figura: la del personal shopper immobiliari. És possible que no coneguis quin és el paper real d’aquest professional. Raó per la qual, des d’Apialia, et comentarem els principals aspectes que has de conèixer.

Per a començar, cal realçar que aquest professional té com a finalitat defensar els interessos de la persona que contracta els seus serveis, que en aquest cas, seria la del comprador en una operació de compravenda. Els primers personal shoppers van sorgir sobre 2010.
La principal diferència respecte a un agent immobiliari, és que la seva funció és obtenir un major benefici per al seu client. De manera que representarà els seus interessos i ho acompanyarà de manera exclusiva fins que trobi la propietat que desitja. El personal shopper no oferirà el conjunt d’habitatges que posseeix en cartera, sinó que buscarà dins de tota l’oferta existent en el mercat, totes aquelles que s’adapten a les característiques concretes que el client li ha perfilat.

Una vegada que s’ha seleccionat l’habitatge que es desitja comprar, segons afirma el president de l’Associació Espanyola de Personal Shopper Immobiliari (AEPSI), aquests professionals s’encarreguen de comprovar que tot es troba en perfecte estat, tant a nivell tècnic com legal. És a dir, comproven que tots els impostos estiguin al dia, que les instal·lacions funcionin correctament i que l’habitatge es trobi en condicions òptimes per a albergar nous inquilins de manera immediata.
Quant al pagament dels seus honoraris, aquests dependran de la complexitat i la varietat d’accions que hagi d’executar. No obstant això, s’estableix una quota fixa a abonar una vegada que es coneix el que el client necessitarà, avançant-se un percentatge en l’inici. Pel que podríem considerar-ho com un servei amb tints d’exclusivitat.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *