Comencen a exigir control en el sector immobiliari

En Apialia, som molt conscients dels moviments que han anat emergint dins del nostre sector. Si conversem amb qualsevol assessor immobiliari, sabem que una de les temàtiques que sorgirien serien l’escalada progressiva de preus pel que fa a la venda d’habitatges. De fet, això s’ha fet sentir en pràcticament tots els barris de la ciutat comtal. Si bé és cert que, en aquells que s’han posat més de moda, els efectes han estat més forts i evidents, resultant dificultós no només trobar habitatges, sinó també que els possibles inquilins puguin abonar les hipoteques que se’ls exigeixen.

Encara que són moltes les veus que reclamen mesura en aquest sector i sol·liciten vies de control per a evitar catàstrofes com la que es van patir fa uns anys, és cert que les regulacions han estat molt parcials i encara no podem notar efectes clars. De fet, a Catalunya, el preu de l’habitatge ha arribat a pujar en un 9,1%, segons dades aportades per l’Institut Nacional d’Estadística.

Els valors aconseguits en grans urbs com Barcelona o Madrid, han fet que saltin les alarmes i que el Fons Monetari Internacional (FMI) sol·liciti que es comenci a vigilar els preus del sector immobiliari davant la lleugera sobrevaloració que s’està donant. Aquesta circumstància no deixa de tenir una clara relació amb l’estabilitat de les entitats financeres, atès que es troben molt vinculades al sector. Per aquest motiu, recomana un increment de poder dels supervisors espanyols.

Concretament consideren que han de tenir la capacitat de limitar la concessió d’hipoteques segons el valor de l’habitatge, la renda de la persona que el sol·licita o els terminis en els quals hagi d’abonar-se el crèdit sol·licitat. Amb aquestes mesures es pretén que el Banc d’Espanya tingui una capacitat d’actuació molt més eficaç en el cas que es produeixin alteracions importants en el mercat de preus. D’aquesta manera, seria capaç de mitigar els possibles efectes negatius que això pogués ocasionar en l’economia nacional.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *