Barcelona tracta de maximitzar el seu espai útil

A Apialia, estem al dia de totes les notícies del sector que considerem que has de conèixer per al bon desenvolupament de la teva tasca professional. Com ja sabràs, l’Ajuntament de Barcelona està tractant d’impulsar la construcció d’habitatges socials a la ciutat. De fet, ja es va imposar als promotors que el 30% dels immobles edificats es destinin a aquest efecte.

Per a incrementar el rang d’habitatges que es poden oferir, l’Ajuntament ha plantejat fer ús d’espais oblidats fins avui i que pertanyen al consistori, tals com els mercats, biblioteques o escoles. En aquests espais, es planteja crear habitatges de lloguer social ja sigui en la zona del terrat, ja sigui en les parets confrontants a aquests edificis. Es projectarà una primera prova en el districte de Gràcia, si bé es planteja continuar amb aquest pla en la Sagrada Família, Sant Antoni, el Gótic i el Raval.

Javier Burón, gerent d’habitatge, durant la celebració de la fira Smart City Expo, va perfilar una mica més aquest projecte, exposant que aquestes edificacions entrarien dins de la categoria d’equipaments d’ús temporal i que es destinarien a persones en risc d’exclusió social, persones grans o joves.

Aquest projecte rep el nom d’Allotjaments tàctics de repoblació inclusiva (ATRI). En ell hi ha un ampli rang de professionals treballant, la fi única dels quals és aconseguir augmentar el limitat espai que la ciutat comtal té, fent ús de tots aquelles zones que, o no s’estan utilitzant en aquests moments (tals com edificis abandonats o solars), o que entren en la categoria anteriorment comentada. A més, es pretén incloure aquest tipus d’habitatges en qualsevol barri de la ciutat, de manera que no existeixin diferències entre uns districtes i uns altres.

Haurem d’esperar a veure com funciona aquest innovador projecte que s’està gestant i com encaixa amb el funcionament de la ciutat. Com sempre, estarem molt atents a la seva evolució i us anirem comentat aquells aspectes més rellevants que resulten fonamentals que conegueu per a estar al dia de tot l’important de la ciutat.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *