Noves opcions de mercat: endinsant-nos en el coneixement de la nuda propietat

A Apialia sabem que un dels objectius vitals de sempre, ha estat posseir una casa en propietat. Això ha provocat que inverteixin gran part de la seva vida i dels seus recursos econòmics a pagar el préstec hipotecari que tenien contractat.
No obstant això, el pas del temps, pot provocar que tinguin altres necessitats que cobrir, convertint-se la propietat en una alternativa a tenir en compte.

Abans d’introduir-nos de ple en aquesta temàtica, convé que tinguem clara la diferència existent entre aquest i un altre concepte que pot donar lloc a equívocs. Ens referim a l’usdefruit. Aquest terme, implica el dret que pot tenir una persona per gaudir d’un conjunt de béns d’altri, sense ser el propietari dels mateixos, però havent de conservar fins a la finalització de l’usdefruit. No obstant això, la propietat suposa que la persona pot continuar gaudint dels béns que ha venut fins que es produeixi la seva defunció.

El funcionament és senzill. El propietari de l’immoble acorda vendre la propietat a canvi de rebre una quantitat determinada o posseir una renda amb caràcter vitalici. Això suposa que, embena els drets com a propietari d’aquest immoble, podrà continuar vivint en ell fins que es produeixi la seva mort. En aquest moment, la persona que comprés la propietat, podrà fer ús de l’habitatge i no quedarà pendent cap aspecte legal respecte als hereus que pogués tenir el primer propietari. Fonamentalment, perquè l’habitatge no serà un element que estigui present en el testament.

Els avantatges que ofereix aquest tipus de transaccions són evidents. Al venedor li garanteix l’obtenció de liquiditat de manera immediata, permetent-li continuar la seva vida com estava fins al moment de la venda, si bé únicament s’ha de fer càrrec del pagament dels rebuts dels subministraments i les quotes de la comunitat. Per al comprador, suposa una possibilitat de poder adquirir un immoble a un preu considerablement menor del que hauria de pagar per ell. No obstant això, haurà d’abonar l’Impost de Béns Immobles, les despeses extraordinàries de la comunitat, les possibles vesses i la taxa d’escombraries.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *