Àmplia els teus coneixements legals: aproximant-nos a la llei de desnonament exprés

Encara que resulti molt desagradable parlar del tema, no són pocs els casos on podem arribar a trobar-nos amb habitatges okupats. Aquesta possibilitat s’ha incrementat en els últims temps, sota el nostre punt de vista, per la pròpia situació econòmica de la població unida a les dificultats d’accés als lloguers. De fet, a Barcelona, hi ha hagut una època en la qual gairebé totes les setmanes, teníem notícies d’alguna situació similar.

Per als propietaris, el fet de veure’s amb la impossibilitat de poder accedir i/o fer ús de la seva propietat, és un motiu d’una gran tensió. Atenent a les necessitats que plantegen, el congrés va aprovar una proposició de llei per regular aquestes situacions i acabar amb la indefensió que genera tant en els amos dels habitatges com al barri on es troben situades.
Les màfies han estat operant per aquesta via, extorquint als propietaris, sol·licitant-los altes quantitats de diners a canvi d’abandonar l’immoble. Raó per la qual, gràcies a aquesta llei, s’aconseguirà minimitzar la capacitat d’actuació d’aquests malfactors. Per poder executar el desallotjament, caldrà interposar una primera denúncia on se sol·licitarà la devolució de la propietat, després de demostrar que, veritablement, aquesta li pertany. El jutjat que porti aquest procediment, haurà d’informar sobre l’inici del procés de desocupació als serveis municipals perquè puguin prendre les mesures que siguin oportunes.

En el cas que resolució judicial que es dicti fos favorable i permeti el desallotjament, es podrà sol·licitar l’execució immediata de la mateixa. De manera que, ràpidament, s’aconseguirà recuperar l’habitatge.

Cal especificar, que aquesta mesura no serà aplicable a aquelles persones que no estiguin abonant les quotes que se li sol·liciten. Tan sol està encaminada a acabar amb les màfies que s’han instal·lat a la nostra ciutat. D’aquí la importància que conegui la seva existència i sàpigues com aconsellar a algun client que es vegi en tan incòmoda situació. Estem segurs que trobarà un gran ajuda en tu i afrontarà aquest procés amb majors garanties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *