Coneixent la situació immobiliària a nivell europeu

En el dia a dia, encara que el nostre rang d’actuació se circumscrigui a un territori determinat, hem de mantenir una ment més oberta i ser conscients que no treballem en un territori que es troba realment tancat. Des de la nostra incorporació a Europa, hem anat comprovant com, progressivament, l’interès de la resta d’europeus per la nostra terra s’ha anat incrementant considerablement. Això provoca que existeixin moviments multidireccionales que afecten el mercat immobiliari global. Perquè estiguis més al dia d’aquests aspectes, des d’ Apialia 2013, hem volgut exposar-te alguns punts de l’últim Informe de Tendències del Mercat Immobiliari a Europa de 2018.

Aquest informe ha estat elaborat per PwC i el Urban Land Institute i s’han basat en les enquestes realitzades a companyies immobiliàries i entitats financeres, entre molts altres especialistes del sector. Segons els resultats obtinguts, es preveu que es produirà un clar creixement en dos sectors: el logístic i l’immobiliari.

Pel que fa al primer, destaquen l’evident necessitat d’augmentar zones on poder emmagatzemar productes. Això no resulta per res desgavellat, si ens parem a valorar l’increment que la venda telemàtica ha tingut en els últims temps.

Pel que fa al segon, s’estipula que es produirà un clar increment en operacions de lloguer residencial. Així mateix, consideren que es produirà un increment de la inversió per crear residències d’estudiants, o destinades a la tercera edat, i en la construcció de nous habitatges per a venda.

Lògicament, això no va a funcionar igual en totes les ciutats d’Europa. De fet, ells assenyalen que hi ha unes més atractives per als inversors que unes altres. Raó per la qual entenem que els efectes seran molt superiors en elles. Entre les més destacades, es troben Munich, Copenhaguen, Berlín i Frankfurt. Pel que fa a Espanya, Madrid i Barcelona són les predilectes. Per tant, hem d’estar al dia d’aquests gustos i acostar-nos a aquest nou mercat internacional. Segur que aviat notes aquests moviments i comences a establir noves necessitats laborals que et permetin satisfer perfectament les demandes que et puguin realitzar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *