Endinsant-nos en el fenomen de la gentrificació

Un dels moviments socials que estem observant amb més força al nostre territori en els últims mesos, és el que es refereix a la gentrificació. Aquest fenomen ja s’ha notat amb gran potència en altres grans urbs, com poden ser el cas del barri de Chueca a Madrid, el barri de Clerkenwell a Londres o el de Clinton Hill a Nova York. En el cas de Barcelona, els barris que es troben afectats d’una manera més clara són els de Ciudat Vella i l’Eixample.

Has de saber que aquest terme s’utilitza per definir l’efecte de desplaçament que sofreixen els habitants d’aquells barris de nivell socioeconòmic mitjà, que són cèntrics i gaudeixen d’un nivell de popularitat, en ser canviats per una altra població amb un nivell adquisitiu superior. Si bé hem de comentar-te que ja es comença a notar nous desplaçaments en zones perifèriques o, fins i tot, en localitats properes a les grans urbs que es troben ben connectades a aquesta.

Entenem que els factors que contribueixen a aquestes desbancades són múltiples. Destaca la renovació que sofreixen aquests barris, emplaçant nous comerços més moderns i amb majors serveis, que provoquen que existeixin més interessats a viure en aquestes zones

A més no pots oblidar l’impuls que el “rent gap”ha pogut tenir. Al marge del que això implica; que no és més que comprar propietats a un baix cost i vendre-les a un més elevat; cal sumar-li la regularització fiscal tan atractiva que han tingut les societats SOCIMI (societats anònimes cotitzades d’inversió immobiliària).

Paral·lelament, a Apialia 2013, considerem necessari assenyalar l’important efecte que han tingut en aquesta qüestió, les noves pàgines de lloguer d’immobles per a ús vacacional o puntual. Els baixos costos que porten associats aquestes rendes, en comparació als quals implicaria un hotel, faciliten que es produeixi un increment de turistes a les grans ciutats. Raó per la qual els habitatges que abans es trobaven destinades a un ús habitual, deixen de tenir aquesta funció per convertir-se en llocs d’hostalatge puntual per als viatgers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *