Coneixements bàsics que has de dominar: els crèdits hipotecaris

Apialia 2013, sabem que vas buscant contínuament l’assoliment de l’excel·lència en el desenvolupament del teu treball.
En el procés de formació que vas desenvolupant, en ocasions, et pot ocórrer que oblidis les qüestions més bàsiques que tot bon assessor immobiliari ha de dominar. Per evitar que tinguis lapsus a l’hora d’estar amb els teus clients, anem a refrescar-te conceptes elementals relacionats amb els crèdits hipotecaris. Més que res, perquè podràs utilitzar aquest tipus d’informació a l’hora de tancar algun acord.

Com segurament sabràs, actualment, els crèdits que les entitats bancàries concedeixen als nous propietaris de qualsevol tipus de propietat immobiliària són tres. Les diferències existents entre ells, tan únicament s’estipulen pel tipus d’interès que s’imputa.

En el cas que el tipus d’interès estipulat tingui un caràcter fix, hem de saber que la quota que els nostres clients hauran d’abonar mes a mes serà sempre la mateixa. Aquesta quantitat no sofrirà pujades o baixades, la qual cosa permet tenir perfectament clares les despeses mensuals que han d’afrontar i si això els permet viure de manera esplaiada. Recorda que, generalment, estan recomanats per a aquells propietaris que desitgen complir el seu abonament en menys de quinze anys.

Si parlem de les d’interessos variables, anem a referir-nos a crèdits de variacions estipulades, generalment, pel valor de l’Euribor. Encara que ofereixen l’avantatge de poder allargar la durada de la relació contractual amb l’entitat bancària fins a un màxim de 40 anys; la seva gran contraprestació, és la impossibilitat de controlar la quantitat a abonar. Per tant, suposen una aposta una mica més arriscada, atès que, si no es posseeix suficient solvència econòmica, els increments que pateixin les quotes, poden arribar a asfixiar al propietari i dificultar l’abonament del préstec.

Finalment, repassarem les mixtes. Tal com indica el seu nom, els primers anys s’estipularà una quota fixa a abonar i, posteriorment, s’assumirà les característiques de les variables. Pel que impliquen un desemborsament econòmic major a l’inici del crèdit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *