El perfil del comprador immobiliari actual

La reactivació del mercat immobiliari a Espanya ha fet que existeixin nous compradors que es plantegen adquirir un habitatge per diversos motius. En aquest article et donem les claus del perfil de comprador d’habitatge i et recomanarem l’adquisició en determinades poblacions.

​Comprar habitatge com a residència habitual

Tradicionalment, l’habitatge té un ús residencial. Es compra una llar per viure en ella, i per a milions de famílies aquesta és l’operació més important que van a realitzar en les seves vides. Encara avui, segueix sent el principal motiu pel qual una persona compra un pis o casa unifamiliar.

Quan es decideix comprar o llogar habitatge com a residència, el normal és que es busqui una zona propera amb equipaments, infraestructures i serveis públics. A Espanya, encara que la urbanització és una opció en creixement, segueix sent habitual optar per barris de grans ciutats o poblacions de les perifèries que han crescut en els últims anys.

 

Dades sociològiques del perfil del comprador

Evidentment, aquestes dades cal prendre’ls com el que són, tendències orientatives del mercat immobiliari que donen algunes claus generals. En qualsevol cas, has de saber que, en el 70 % de les transaccions s’ha negociat el preu amb els venedors, per aquest motiu, en l’actual conjuntura, es pot aconseguir un millor preu amb el regateig.

Si bé hi ha un equilibri entre el gènere, cal dir que hi ha més compradores que compradors, ja que les dones són el 53% del total. Aquesta tendència té a veure, fonamentalment, amb la incorporació de la dona al món laboral i amb el seu apoderament.

En segon lloc, és important destacar, a l’hora de marcar el perfil del comprador d’habitatge, que en la majoria dels casos és un treballador per compte d’altre amb un contracte indefinit. Ara bé, també destaquen els autònoms amb alts ingressos que poden afrontar aquesta despesa. Finalment, cal indicar que, en molts casos, el comprador demana l’aval d’un tercer per a la compra.

A més, cal assenyalar que la immensa majoria dels compradors compten amb uns ingressos que superen els 20.000 euros anuals. Per tant, i per poder adquirir un habitatge, ja es necessita una nòmina respectable.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *