A finals de l’any 2017 i durant gairebé tot el primer semestre de l’any 2018, el mercat immobiliari va estar caracteritzat pel gran increment de les inversions i de les construccions. Totes semblaven voler estar determinades en llançar-se de cap i fer créixer el capital gràcies als béns immobles. No […]

Continus reading  

Després d’una llarga etapa de recessió monetària i d’un gran estancament en les inversions de béns immobles, Espanya començar a relluir entre els països europeus, com una nació amb un potencial importantíssim per a la inversió. Entre els respatllers d’aquesta afirmació es troben els resultats de les enquestes realitzades per Bank of America-Merril Lynch, […]

Continus reading  

En moltes ocasions sol ocórrer, que adquirim un habitatge a un preu de regal. En la majoria dels casos es tracta d’un valor simbòlic que algú estipula quan en realitat únicament pretén atorgar-te la propietat. En altres casos, ocorre que has heretat un habitatge de valor monetari més baix. I […]

Continus reading  

En el nostre imaginari col·lectiu està allotjada la idea que allò nou, és un sinònim de perfecció. No obstant això, hem observat en més d’una ocasió com coses que vénen de paquet resulten tenir greus errors en la seva estructura. El mateix passa amb els habitatges. Les propietats que es […]

Continus reading  

Després que és produís la moció de censura que va treure a Rajoy del poder i produís el acens a la presidència del representant del PSOE, Pedro Sánchez, Espanya ha travessat un procés de profund reajustament. Els plans de canvis en el sistema proposats pel nou govern han estat tants, que ha resultat realment difícil per a la població, el procés d’adaptació als mateixos. El president Pedro Sánchez ha focalitzat els seves propostes a tres aspectes específics: 1.La regulació en els processos d’arrendament 2. Els reajustaments en el cobrament d’impostos producte dels mecanismes immobiliaris 3. L’augment de la inversió estatal en el sector immobiliari. Tot i que semblen plans no massa profunds, ni determinants, hi ha una sèrie de propostes molts més àmplies presentades pel PSOE abans de la seva arribada a la presidència. Com era […]

Continus reading  

Des de fa alguns mesos s’ha evidenciat un augment en les construccions immobiliàries a Barcelona, que no s’havia observat des de fa gairebé una dècada. En el que va d’any s’han construït gairebé 400 habitatges a Barcelona i altres 800 es troben en procés d’elaboració, una quantitat realment representativa, sobretot tenint […]

Continus reading