Coneix les variables que intervenen en la rendibilitat immobiliària

El negoci immobiliari és molt lucratiu i ple d’oportunitats. El seu principal punt fort és que compta amb un mercat sòlid, difícil d’esfonsar-se; això es reflecteix en estadístiques com les quals recullen institucions com el Consell Nacional de Notariat, les quals revelen que per a gener de 2018 es van realitzar 38.953 transaccions immobiliàries, la qual cosa resulta en un augment interanual d’11,2%.
Aquest augment significatiu va generar, un increment en els crèdits hipotecaris, els quals en termes percentuals representen un augment del 14% interanual, només en el mes de gener. Però la pregunta és: Quines variables intervenen en la rendibilitat del mercat immobiliari?

Les immobiliàries manegen un excel·lent negoci, no obstant això, la seva rendibilitat sempre depèn de dues variables: l’empresa ha de tenir molt clar el nínxol de mercat i també ha de tenir un pla el qual doni solidesa en cas de presentar-se un imprevist.
Els nínxols de mercat estan conformats per grups de persones que posseeixen alguna cosa en comú i és en aquests espais on qui vol invertir al mercat immobiliari ha d’enfocar-se; és a dir, apostar per a l’especialització. Per a això, és important que s’especifiquin o segmentin bé els productes amb la finalitat de poder classificar a l’audiència i arribar amb major precisió al potencial client.
Les immobiliàries han d’oferir productes específics i no generalitzar amb qualsevol tipus d’habitatge, ja que no existiria un control a l’hora d’adreçar a l’empresa. A més, encara que existeixi la creença que tenint una gran varietat hi ha majors probabilitats de vendre, això no és tan cert. Moltes agències es dediquen només a promocionar propietats d’un tipus específic, bé sigui de luxe, turístiques, residencials per a estudiants, entre d’altres. Per exemple, pot ser bona idea abordar les necessitats d’algun públic més desatès.

Contingut del pla estratègic immobiliari

Per reduir els riscos de pèrdua per imprevists, és una bona opció elaborar un pla estratègic immobiliari. El desenvolupament d’aquest pla garanteix una rendibilitat immobiliària, per això la importància de comptar amb un molt clar i precís:

● Has de tenir un capital o inversió inicial per poder donar respatller a les primeres despeses de l’empresa.
● Tenir un personal i tenir un pressupost salarial ben precisat i calculat.
● Un local dóna confiança i seguretat als inversors. Si comptes amb un llogat o de la teva propietat, és necessari el càlcul de despeses mensuals de serveis públics, impostos, lloguer (en cas de ser arrendat).
● Fer-te visible al món és una forma d’aconseguir ser rendible i això és possible amb el màrqueting immobiliari.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *