Un mínim de 24.000 euros és el que es necessita per adquirir un habitatge acabat a la ciutat de Madrid. Això demostra que el mes de gener de 2018 va ser fructífer per al mercat immobiliari espanyol. I és que, en relació amb el mateix mes de l’any 2017, els […]

Continus reading  

A Espanya, el lloguer d’habitatges turístics s’ha convertit en una activitat en creixement en els últims temps. Amb cada vegada més freqüència els propietaris decideixen que aquesta és la millor opció per arrendar les seves residències, la qual cosa ha produït un augment de l’oferta en aquest mercat. Com a […]

Continus reading  

S’estima que a Espanya ocorren més de 5 milions de sinistres en residències cada any, generant, en total, un aproximat d’uns 1.250 milions d’euros en despeses de reparació. Un 20% d’aquests, tenen lloc en propietats llogades, la qual cosa és un percentatge bastant lògic ja que, de fet, més del […]

Continus reading  

Segons les dades extretes pel simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el primer mes de l’any ha portat un descens de 11,5 euros en l’import del rebut d’electricitat, en relació amb el mes de gener de l’any anterior. Això és 14,2% menys pel que fa […]

Continus reading  

Seguint els passos de l’any anterior, el 2018 ha portat importants canvis per al mercat immobiliari. Províncies específiques d’Espanya han vist variacions significatives que obliga a moltes persones a decidir com mudar-se d’una residència a una altra o fins i tot canviar de ciutat. En el cas particular de Barcelona, […]

Continus reading  

En els últims anys, la longevitat s’ha tornat un sinònim de progrés per a les diferents nacions del món. A causa de diversos factors ―com a millores en la qualitat dels serveis, importants avanços a l’àrea mèdica i optimització en la producció d’aliments―, l’esperança de vida als països desenvolupats és […]

Continus reading