Com són les hipoteques per a un segon habitatge?

Segons l’informe titulat “Radiografia del mercat de l’habitatge 2016-2017”, realitzat pel portal especialitzat en immobiliària Fotocasa, 16% dels espanyols tenen més d’un pis. Aquesta modalitat de vida, per evidents motius econòmics, no està accessible a la majoria de les persones; no obstant això, no pot dir-se que no sigui una aspiració generalitzada en un país “de propietaris”.

D’altra banda, el finançament segueix sent el problema cabdal, per tant s’han de conèixer millor les hipoteques per al segon habitatge. 

Què diferencia aquest tipus d’hipoteques de les hipoteques tradicionals?

Menor termini: generalment el termini es sol escurçar sensiblement i es pot moure entre els 20 o 25 anys. Encara que aquesta primera característica no és universal i hi ha bancs que no l’apliquen.

Finançament inferior: mentre que en una hipoteca per a primer habitatge el finançament té com a sostre 80%, per a la segona solament arriba a 70%, com a màxim. 

Interessos més alts: això solament aplica en alguns casos i sol anar de la mà amb la inclusió de més comissions. 

Majors exigències generals: les entitats solen entendre que aquest tipus d’operacions representa un major risc, ja que davant una dificultat es deixa d’abonar més fàcilment la quota d’un segon habitatge abans que la corresponent amortització de la residència habitual. En concret, els bancs es fixen sobretot en els estalvis de la persona i en els seus ingressos.

 

Hi ha alternatives a això?

Òbviament, pots optar per rehipotecar el teu habitatge habitual com a alternativa de finançament. Per a això, el comú és que la residencial estigui lliure de càrregues i hipotecant-la, es podria aconseguir els diners per adquirir l’altra propietat. L’objectiu de tot aquest procés és obtenir les condicions que es van presentar durant la primera hipoteca. El perillós en aquest cas és la pèrdua de la residència habitual per impagaments. 

Quins són els requisits per optar per aquestes hipoteques? 

A grans trets, són exactament iguals als de la primera residència, diferenciant-se únicament en què l’entitat sol·licita una informació financera més sòlida, és a dir, ingressos mensuals més alts.

Es poden tenir hipoteques en 2 cases?

Seria un cas comú si la persona en qüestió té la capacitat financera necessària, prenent en compte quin és la quantitat màxima que es considera prudent destinar mensualment a les amortitzacions derivades del pagament d’aquests préstecs. 
D’altra banda, el nou habitatge pot tenir els seus propis consums per fora de l’amortització deguda al banc.seo оптимизацииseo оптимизация сайтачудо банки

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *