És possible comprar una casa durant la jubilació

Les raons més populars per les quals s’adquireix un immoble durant la jubilació solen ser per estar buscant mudar-se a un pis més modern, llogar un habitatge en una zona vacacional o finançar la casa dels fills. No obstant això, quan no es disposa d’estalvis suficients i es necessita demanar un crèdit hipotecari, es té la creença que l’edat pot representar un factor negatiu. Contrari a això, el préstec és possible, prenent en compte una sèrie de condicions.

Hipoteques a curt termini
La banca exigeix que cap dels sol·licitants sobrepassi els 70 o 75 anys en finalitzar el pagament del crèdit, per tant, el termini màxim a concedir per als adults majors gira al voltant dels deu anys.

Màxim de finançament
Si els estalvis són escassos i els ingressos no són molt elevats, la concessió de la hipoteca es complica. En general, el finançament d’un banc arriba fins a 80% del preu de l’immoble, però els experts recomanen que en aquest cas no superi 50% per facilitar la cancel·lació del deute.

Primer habitatge en propietat
Disposar d’un primer habitatge en propietat facilita la concessió de la hipoteca. El recomanable és vendre-la per augmentar el percentatge d’estalvi a aportar en la compra. Una dels avantatges d’aquesta opció és que l’actual IRPF permet als majors de 65 anys no tributar per les plusvàlues obtingudes quan la venda involucra l’habitatge habitual. També pot llogar-se per incrementar els ingressos.

Estabilitat d’ingressos
Els ingressos estables són un punt a favor que la banca pren en compte. La pensió és un salari garantit que es cobra mensualment, per la qual cosa el risc és menor. Comptar amb un pla de pensió privat que augmenti els ingressos també és un factor positiu.

Menys tipus d’interessos i sense assegurança de vida
Aquest tipus d’hipoteques genera interessos molt menors a causa de la seva curta durada i les seves altes quotes. El comprador també s’estalvia productes vinculats com l’assegurança de vida o d’amortització, ja que solament cobreixen fins a una edat límit. рафтинг южный бугвизитка образецmvideo ноутбуки

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *