Quines són les despeses associades a la compra d’una casa?

Sabies que si vas a comprar una casa el recomanable és comptar amb almenys 10% del cost total de l’habitatge, encara quan vagis a sol·licitar un crèdit? Aquest import et permetrà assumir pagaments addicionals tals com els quals t’enumerem a continuació:

 

Càlcul de l’import de l’habitatge

A l’hora de sol·licitar una hipoteca per comprar la teva casa nova, has de pagar a una taxadora perquè calculi el seu valor i així el banc sabrà quin és el percentatge que haurà de finançar per facilitar-te la seva adquisició. La taxació variarà segons les característiques de l’immoble.

Despeses de notaria

El preu de l’immoble definirà els honoraris del notari. Normalment cal pagar per dues escriptures, la compravenda i la hipoteca.

Registre de de l’immoble

Encara que aquest registre no és obligatori és un pas recomanable doncs li brinda seguretat jurídica al propietari i afavoreix la protecció dels seus drets davant els tribunals en cas d’alguna controvèrsia. Aquest cost varia depenent del valor de l’immoble, ubicació i característiques. És possible consultar les taxes aprovades pel Govern en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Pagament d’impostos

Pels habitatges nous s’ha de pagar un IVA de 10%. Per les usades ha de cancel·lar-se l’Impost per Transmissions Patrimonials (ITP) que oscil·la entre el 5% i 10% i varia segons la Comunitat Autònoma. En tots dos casos també s’han de cobrir les despeses que generen els Actes Jurídics Documentats que és el 1% del preu estipulat en la compravenda i un altre 1% de la quantitat estipulada en la hipoteca.

Càrregues

Recorda que a l’hora de vendre un habitatge aquesta ha d’estar lliure de càrregues, per la qual cosa és necessari tenir al dia els pagaments de comunitat, etc. 

L’ideal a l’hora d’estimar aquestes despeses addicionals i realitzar les gestions és sol·licitar el suport d’una agència immobiliària que t’aclareix i faciliti els tràmits. Estalviaràs temps, diners i gaudiràs molt més l’experiència.ип сорокин илья юрьевичкак продвинуть сайт в гуглlg телефоны

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *