Estàs pensant en vendre un pis de protecció oficial?

En el seu moment, vas tenir la sort que se t’adjudiqués un pis de protecció oficial. Ara, després d’uns anys, et preguntes si és possible vendre el pis de protecció oficial en el qual vius. Quan es pot vendre, quins requisits fan falta o es pot llogar l’habitatge? Intentarem aclarir-te el què diu la normativa:

Definició i durada

Els habitatges protegits ho són perquè han estat declarades per l’Administració a instàncies d’un promotor. La durada de la protecció oficial varia en funció de la normativa de la Comunitat Autònoma i va des dels 10 fins als 50 anys. La qualificació de pis de protecció oficial implica que l’habitatge hagi de destinar-se a residència habitual i permanent. No es considera habitatge habitual si l’immoble està més de tres mesos sense ocupar-se.

Es pot vendre un pis de protecció oficial?

La resposta general a la pregunta és sí. Però existeixen diferències de quan es pot vendre un habitatge protegit (depenent de si la compra han passat 10 anys o més).

Més de 10 anys
Si has rebut ajudes en comprar el teu pis de protecció oficial, però han passat més de 10 anys des que vas fer l’operació, no necessites demanar permís per vendre-ho. El preu de venda no pot superar l’establert per llei. El contracte de compravenda ho has de portar a l’Agència d’Habitatge de Catalunya perquè ho visi.

Menys de 10 anys
Si reps ajudes després de comprar el teu pis de protecció oficial i encara no han passat 10 anys des que vas signar el préstec, has de demanar autorització per a la venda i retornar les ajudes rebudes més els interessos legals corresponents del període. Igual que amb les operacions de més de 10 anys, el preu de venda no pot superar el màxim legalment fixat. El contracte també ho ha de visar l’Agència.

Es pot llogar un habitatge protegit?

En general, un pis de protecció oficial no es pot llogar. De forma ocasional, es pot demanar permís per un motiu excepcional, però la categoria de protecció oficial implica que l’habitatge s’utilitzi com a residència habitual. A la fi de l’any 2013, el Govern va instaurar una normativa que permetia a les administracions públiques recalificar els habitatges públics buits per destinar-les al lloguer.как лечить пародонтиткупить маховую удочку в украинеконтекстная реклама что это

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *